ورق و یا پلیت های فولادی

ورق فولادی

ورق فولادی که سطح آن مسطح تر از آهن، فولاد و هر فلز دیگری می باشد و از نورد گرم شمش فولادی و یا بیلت تولید می شوند. ورق فولادی به صورت رول و کلاف در کارخانه ها تولید و عرضه می شوند. ورق فولادی انواع مختلفی دارد که بر اساس روش تولید و مواد خام اولیه، نام گذاری می گردند:

  1. ورق فولادی نورد گرم - ورق سیاه
  2. ورق فولادی نورد سرد- ورق روغنی، ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق استیل 316

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق استیل1*26.چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,100,000
ورق استیل1*28.چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,100,000
ورق استیل1*21چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,000,000
ورق استیل1*22چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,000,000
ورق استیل1*23چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,000,000
ورق استیل1.5*63چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,000,000
ورق استیل1.24چینماتَ316انبار تهرانکیلوگرم3,000,000
ورق استیل1.5*64چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,000,000
ورق استیل1.5*65چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,000,000
ورق استیل1*26چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,100,000
ورق استیل1*28چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,100,000
ورق استیل1.5*610چینمات316انبار تهرانکیلوگرم3,100,000

لیست قیمت ورق استیل 304

به چپ و راست بکشید

لیست قیمت ورق استیل 310 و 321

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق استیل1.25*2.51.5چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1.5*31.5چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1*23چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1.25*2.55چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1.5*65چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1.22*2.446چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1.5*66چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1.25*2.56چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1.25*2.58چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1.5*68چینماتََ321انبار تهرانکیلوگرم3,250,000
ورق استیل1*22چینماتََ310انبار تهرانکیلوگرم6,000,000
ورق استیل1.5*33چینماتََ310انبار تهرانکیلوگرم6,000,000
ورق استیل1.5*36چینماتََ310انبار تهرانکیلوگرم6,000,000
ورق استیل1.5*310چینماتََ310انبار تهرانکیلوگرم6,000,000