ورق آلیاژی فولادی

ورق آلیاژی

 

ورق آلیاژی یا فولاد کربن، ترکیبی از آهن و کربن با نسبت‌های متفاوت است. که اغلب در تولید و ساخت ماشین آلات، ابزار، ساختمان‌های فولادی، پل‌ها و سایر زیرساخت‌ها استفاده می‌شود.انواع ورق های آلیاژی علاوه بر کربن، حاوی یک یا چند عنصر آلیاژی مانند: منگنز، کروم و نیکل است. ورق آلیاژی بیشتر در تولید قطعات با استحکام بالا مانند چرخ دنده‌ها، شفت‌ها و محورها کاربرد دارد.

لیست قیمت ورق آلیاژی ST52

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق آلیاژی 5 میل1.55فولاد مبارکهشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 6 میل1.56فولاد مبارکهشیتST52انبار تهرانکیلوگرم313,000
ورق آلیاژی 8 میل1.58فولاد مبارکهشیتST52انبار تهرانکیلوگرم313,000
ورق آلیاژی 10میل1.510فولاد مبارکهشیتST52انبار تهرانکیلوگرم313,000
ورق آلیاژی 10میل210اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 12میل1.512فولاد مبارکهشیتST52انبار تهرانکیلوگرم313,000
ورق آلیاژی 12میل212اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 15میل1.515فولاد مبارکهشیتST52انبار تهرانکیلوگرم313,000
ورق آلیاژی 15میل215اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 20میل220اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 25میل225اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 30میل230اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 35میل235اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 40میل240اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 45میل245اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 50میل250اکسینشیتST52انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لیست قیمت ورق آلیاژی A283

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق آلیاژی 6 میل1.5*66فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم303,000
ورق آلیاژی 8 میل1.5*68فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم303,000
ورق آلیاژی 10 میل1.5*610فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم309,000
ورق آلیاژی 10 میل2*610اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 12 میل1.5*612فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم309,000
ورق آلیاژی 12 میل2*612اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 15 میل1.5*615فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم303,000
ورق آلیاژی 15 میل2*615اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 20 میل2*620اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 25 میل2*625اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 30 میل2*630اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 35 میل2*635اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 40 میل2*640اکسینشیتA283انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لیست قیمت ورق آلیاژی A516

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق آلیاژی 6 میل1.5*66فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم323,000
ورق آلیاژی 8 میل1.5*68فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم323,000
ورق آلیاژی 10 میل1.5*610فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم323,000
ورق آلیاژی 10 میل2*610اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 12 میل1.5*612فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم319,000
ورق آلیاژی 12 میل2*612اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 15 میل1.5*615فولاد مبارکهشیتA516انبار تهرانکیلوگرم319,000
ورق آلیاژی 15 میل2*615اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 20 میل2*620اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 25 میل2*625اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 30 میل2*630اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 35 میل2*635اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آلیاژی 40 میل2*640اکسینشیتA516انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید