جدول وزن ورق آهن و وزن انواع ورق استیل فولادی سیاه، گالوانیزه، روغنی

جدول وزنی ورق سیاه فولاد مبارکه

طول(متر)عرض(متر)ضخامت(mm)وزن شیت(kg)
21232
2.51.25250
21348
2.51.25375
61.53216
21464
2.51.254100
61.54288
21580
2.51.255125
61.55360
21696
2.51.256150
61.56432
61.58576
61.510720
61.512864
61.5151080

جدول وزنی ورق سیاه فولاد کاویان

طول(متر)عرض(متر)ضخامت(mm)وزن شیت(mm)
61.2510600
61.510720
61.2512720
61.512864
61.2515900
61.5151080
61.25201200
61.5201440
61.25251500
61.5251800

جدول وزنی ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

طول(متر)عرض(متر)ضخامت(mm)وزن شیت(kg)
6210960
62121152
62151440
62201920
62252400
62302880
62353360
62403840